Image
Image

Mellansel

Offentligt evenemang

emil.sydhage@mfhs.se


Söndag 29/09, kl 16:00 - Fredag 04/10, kl 20:00

Tingshusgatan 8, 895 40 Mellansel


Elever på linjen Songwriter Performance vid Mellansels Folkhögskola anordnar en konsert på 'Sliperiet' i Örnsköldsvik. Musiken är skriven av, och framförs av eleverna själva och till sin hjälp har dom även lånat in musiker från övriga musiklinjer på skolan. Inträdet är gratis och det kommer att samlas in pengar till förmån för Världens Barn.

100 kr

insamlat av målet på 5 000 kr

Ditt bidrag

Senaste gåvor

100 kr
Caroline Olofsson