Tänk på följande när du namnger insamlingen

Tänk på följande när du namnger insamlingen

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda den digitala bössan som en plattform för att sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Världens Barn att göra. Sveriges Radio, SVT, UR och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en bössa som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på bössor som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en bössa får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol Man får inte heller låtsas vara någon annan än den man är, t.ex. genom att använda någon annan persons eller företags namn. Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en bössa som strider mot våra regler att ändra namn på den eller så kommer bössan att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel Radiohjälpens insamling för Världens Barn.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta.
Regler och Villkor

IOGTNTOrörelsen och NBV i Uppsala

Senaste bidragen: 1940:- 250:- 274:-

Iogtntorörelsen och nbv i uppsala

IOGT-NTO, Junis, UNF och NBV i Uppsala län samlar i år in pengar till Världens Barn genom att erbjuda barnaktiviteter på Drabanten i centrala Uppsala. Högläsning och skapande utifrån Astrid Lindgrens berättelser, fiskdamm, ansiktsmålning, café och lotteri, här finns något för alla! Lördagen den 14 september 11-14, Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala (ingång huvudentrén) Om du inte har möjlighet att komma får du gärna stödja vår insamling via den digitala bössan. Allt gott! IOGT-NTO-rörelsen och NBV i Uppsala