Image
Image

ICA Parken ICA City ICA Eko ica24se

Offentligt evenemang


Örebro


Tillsammans hjälper vi världens barn - STÖD VÅR INSAMLING OCH BIDRA TILL BÄTTRE HÄLSA OCH RÄDDA LIV. Tillsammans hjälper vi världens barn - stöd vår insamling och bidra till bättre hälsa och rädda liv.På Afrikas horn är över 6 miljoner människor i behov av nödhjälp till följd av svår torka och många år av väpnade konflikter. Barnen är de allra mest utsatta och de löper en stor risk för att drabbas av undernäring. Uppskattningar gör gällande att flera hundra tusen barn är akut undernärda och andra beräkningar pekar på att drygt en miljon löper risk att under året bli undernärda. Samtidigt som behoven är enorma är det många som inte kan få vård – omkring 3,3 miljoner människor saknar tillgång till hälsovård. Vår insamling bidrar till att fler ska kunna få hälsovård i synnerhet små barn och gravida kvinnor. Stödet stärker klinikernas förmåga att utföra vaccinationer, utbilda och informera om hälsa samt göra rutinmässiga undersökningar av små barn för att se till att de får i sig tillräckligt med näring och växer som de ska. Vad räcker pengarna till? 90 kr räcker till 1200 vattenreningstabletter. En tablett kan rena 20 liter vatten. 92 kr räcker till att behandla ett undernärt barn i en månad. 250 kr räcker till livräddande klädpaket åt fyra nyfödda barn. 300 kr räcker till ett mål mat för 90 undernärda barn. 366 kr räcker till att behandla ett undernärt barn i 120 dagar.

0 kr

insamlat av 0 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor