Image
Image

La Lindas Insamling

Offentligt evenemang

Värd: Linda Hörnfeldt : hej@lindahornfeldt.se


Jag brinner för kvinnors och flickors rättigheter i världen. En flicka som får gå i skolan kommer sannolikt att gifta sig senare och föda färre och friskare barn. En flicka med utbildning har större möjlighet att få ett bra jobb. För varje extra år i skolan ökar hennes framtida inkomst, vilket ökar möjligheten för att även hennes egna barn ska kunna slutföra sin skolgång. Forskning visar att för varje extra år en flicka går i skolan efter de nio första åren, ökar hennes framtida inkomst med minst tio procent. På så sätt blir utbildade flickor också en kraft för samhällsutveckling. Låt oss hjälpa dessa flickors framtid - tillsammans!


800 kr

insamlat av målet på 25 000 kr

Ditt bidrag

Senaste gåvor

500 kr
La Linda

100 kr
Elin Nerpin