Image
Image

Världens Barns generella bössa

Offentligt evenemang


Stockholm


Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och genomförs tillsammans med SVT, UR och Sveriges Radio P4 i samarbete med det svenska civilsamhället och Riksinsamlingen för Världens Barn. I barnkonventionen framgår det att hälsa, skola och trygghet för barn är just en rättighet, trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, 124 miljoner barn går inte i grundskolan, mer än hälften av alla människor på flykt är barn och vart sjätte barn lever i krigs- och konflikthärdar. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för de barn som lever i utsatthet och fokuserar specifikt på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

20 kr

insamlat av 2 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor