Engagera dig

Vill du vara med och engagera dig? Starta en digital insamlingsbössa eller klicka på länken här för att ta del av alla roliga tips på sätt att samla in! Läs mer..

Ge en gåvaGe en gåva och gör skillnad direkt! Här kan du ge med swish eller betalkort.

Om Världens Barn

Världens Barn – för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör uppskattningsvis 15 000 barn under fem år varje dag, vart femte barn går inte i skolan och cirka 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt. Om vi inte agerar, befaras mer än 160 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, 12 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och 56 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid. Tack för att du engagerar dig för världens alla barn!

Världens Barn och coronapandemin

I och med den rådande pandemin är insamlingen för Världens Barn viktigare än någonsin. När pandemin sprids till de mest sårbara samhällena blir konsekvenserna stora för barn i utsatthet. 86 miljoner. Så många barn risk...

Om kampanjen

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj. Världens Barn är ett samarbete mellan public service, där Radiohjälpen ingår, och 13 civilsamhällesorganisationer. Här bidrar SVT, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion (UR) till viktiga folkbild...